Ansvarsfull avfallshantering av olja

Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder, samt även uppfylla gällande miljölagstiftning och regelverk. Detta gör det möjligt för Van den Berg Fett Recycling att tillhandahålla en total lösning för ansvarsfull hantering av spillolja.

Van den Berg Fett Recycling är ett medelstort företag som specialiserar sig på insamling av spillolja från matlagning. Med focus på hållbara och ansvarsfulla arbetsmetoder ser vi till att all olja och fett som samlas in återvinns till råmaterial för biobränsle. Den totala lösningen för ansvarsfull oljeborttagning.

Ladda ner vårt certifikat

Insamling av spillolja från matlagning

Van den Berg Fett Recycling är ett certifierat oljeinsamlingsföretag som specialiserar sig på högvolyminsamling av spillolja från matlagning och frityrfett

Återvinning av spillolja

Van den Berg levererar insamlad spillolja från matlagning och frityr direkt till återvinningsföretaget.


Kontakt

Skulle du vilja att din spillolja samlas in och återvinns av Van den Berg Fett Recycling? Använd nedanstående formulär för att kontakta oss.

Die Daten, die Sie mit Hilfe dieses Formulars angeben, werden nur dazu verwendet, um Ihnen behilflich zu sein und Ihre Frage beantworten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer privacy statement.
Skicka